Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 29 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับวิทยากรภายใน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 16
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
2 29 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 40
วิทยากร : อาจารย์สุเมธ วงศ์บุณย์ยง
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน
3,700 4,300
3 31 มกราคม 2563
09:00-16:00 น.
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (รองรับกฎหมายใหม่) รุ่นที่ 53
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
4,200 4,900
4 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
วิทยากร : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
6,400 7,400