Login

Hide

Close


 
# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 29 พฤษภาคม 2563
09:00-12:00 น.
ออนไลน์ : ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางแก้ไข
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : เรียนออนไลน์
1,200 1,500