Login

Hide

Close

 

หลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200 % >> คลิกดูรายละเอียด

# วันที่ ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป ดูรายละเอียด จองสัมมนา
1 25 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 78
วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : Excel for HR
3,700 4,300
2 26 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency และ KPIs รุ่นที่ 28
วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
3,700 4,300
3 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสร้างสไลด์ Power Point ให้สะดุดตา เรียบง่าย และสื่ออย่างทรงพลัง รุ่นที่ 8 (ย้ายมาอบรมที่ HR Center)
วิทยากร : คุณนฤดม บัวทอง
สถานที่ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3,700 4,300
4 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 62 (เปลี่ยนสถานที่จัดฝึกอบรม)
วิทยากร : อาจารย์กังวาน พงศาสนองกุล
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
แถมหนังสือ : สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน
3,700 4,300
5 27 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ รุ่นที่ 56
วิทยากร : อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
6 28-29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 23
วิทยากร : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
แถมหนังสือ : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ COMPETENCY
การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน COMPETENCY
6,400 7,400
7 29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เจาะลึกกฎหมายวันลา วันหยุดและการใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 19
วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300
8 29 กุมภาพันธ์ 2563
09:00-16:00 น.
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสมดุล เก่ง-ดี-เหมาะสม รุ่นที่ 17
วิทยากร : อาจารย์ศศิวัฒน์ หอยสังข์
สถานที่ : โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
3,700 4,300