Login

Hide

Close


 • HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รู้ยังคะ...ข้อมูลออนไลน์
Salary Survey ปี 2020/21
ขยายาเวลาใช้งานได้ถึง.... 
31 ธันวาคม 2565 นะคะ

ท่านใดมีแล้วใช้งานกันยาวไปๆ ^^
ท่านใดยังไม่มี...สั่งซื้อได้เลยจ้า
มีโปรใหม่มานะคะ

คลิกใบสั่งซื้อได้ที่ Download นะคะ

ตุ๊กตุ่น (คนสวยใจดี^^)

HR News

ดูทั้งหมด

Article

HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์

Storytelling on labour law : เรื่องที่ 15 ลูกจ้างขาดงาน 3 วัน

 • อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์
 • 16 พ.ย. 64
 • 79
HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์

มอบหมายงานด้วยเทคนิค ORAF

 • อ.ณชดล อารีวงศ์
 • 6 ต.ค. 64
 • 309
HR Center ฝึกอบรม Training สำรวจค่าจ้าง บริหารทรัพยากรมนุษย์

Storytelling on labour law : เรื่องที่ 9 นาทีเลิกจ้าง

 • อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์
 • 7 มิ.ย. 64
 • 790
ดูทั้งหมด

Public Training

ดูทั้งหมด

HR Center Map
BannerFB
Salary
HRCornerLink
HR Center Book
HR Center Training Need Survey