Login

Hide

Close

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เป็นสมาชิกดีอย่างไร

 • ได้รับส่วนลดประมาณ 10-20% ทุกหลักสูตรที่ท่านเลือกเข้าสัมมนา

 • ได้รับส่วนลด 10-15% ทุกครั้ง เมื่อซื้อหนังสือที่จัดทำและจำหน่ายโดย HR Center

 • ได้รับวารสาร HR Corner ในรูปแบบ e-Magazine ทุก 2 เดือน

 • สามารถโพสต์ตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ฟรีตลอดปี

 • ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ HR Center ได้ในราคาสมาชิก

 • ใช้บริการจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ ด้วยราคาพิเศษ

 • ได้รับโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาของ HR Center ตลอดทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี

 • มีสิทธิร่วมโครงการอื่นๆ ที่บริษัทจะจัดขึ้นในราคาพิเศษ

 • ลิ้งค์ไปสู่เว็บไซต์ฟรี

วิธีสมัครสมาชิกรายปี กับ HR Center

วิธีสมัครสมาชิก 4 ขั้นตอนง่ายๆ

 • 1. ดาวน์โหลด พริ้นต์ และกรอกแบบรายละเอียดในฟอร์มการสมัครสมาชิก

 • 2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกไปที่ คุณอุมาพร ผึ่งผาย

 •    โทร 0-2736- 2245 แฟ็กซ์ 0-2736- 0470

 •    อีเมล member.hrcenter57@gmail.com

 • 3. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก 1,200 + (VAT) 84 = 1,284 บาท โดย

  •     วิธีที่ 1โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 2403005727

  •     วิธีที่ 2 เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ HR Center Co., Ltd. โดยส่งทางไปรษณีย์

 • 4. ระบุชื่อบริษัทในเอกสารการชำระเงิน แล้วส่งไปที่คุณอุมาพร

เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายตอบรับพร้อมใบเสร็จ พร้อมแจ้ง username และ password ในการ login เข้าสู่เว็บไซต์ www.hrcenter.co.th ภายใน 7 วันทำการ