Login

Hide

Close

รายงานสรุป Salary Survey 60/61 พร้อมตัวอย่างรายงาน

เชิญดาวน์โหลดได้ฟรี

สรุปภาพรวมของการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2560/2561 ในรูปแบบกราฟฟิก อ่านง่าย พบกับข้อมูลเรื่อง อัตราแรกจ้างสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ค่าจ้างตามตำแหน่งงาน อัตราการจ่ายโบนัสและปรับค่าจ้างปลายปี 2560 และอื่น ๆ


Contacts

  • คุณอุมาพร
  • umaporn.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7