สัดส่วนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

จำนวนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

# จำนวนองค์กร เปอร์เซ็นต์
1 ไม่มี 83 65.87 %
2 มี 43 34.13 %
จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

# ประเภทงาน Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 งานบริการสำนักงาน, จัดซื้อ, บัญชี 1 7 2.88 1 16
2 งาน Call Center 5 5 5.00 - 1
3 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 2.25 3 4
4 งานสารสนเทศ 4 7 5.50 - 2
5 อื่นๆ 1 5 3.40 3 10
6 งานการขายและการตลาด 2 7 4.10 2 10


จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 Airlines (ธุรกิจการบินและสนับสนุนการบิน) 2 2 2.00 - 1
2 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 1 5 3.00 - 3
3 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 2 2 2.00 - 1
4 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 1 5 3.25 - 4
5 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 6 6 6.00 - 1
6 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 3 6 4.67 - 3
7 Education Institutions (สถาบันการศึกษา) 2 2 2.00 - 1
8 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 5 5 5.00 - 1
9 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 7 7 7.00 - 1
10 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 3 7 5.00 - 2
11 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 1 4 2.75 - 4
12 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 1 5 3.00 - 2
13 Media & Entertainment (มีเดียและธุรกิจบันเทิง) 7 7 7.00 - 1
14 MICE (การประชุมและท่องเที่ยว) 2 2 2.00 - 1
15 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 1 5 3.25 - 4
16 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 1 3 2.33 - 3
17 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 2 2 2.00 - 1
18 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 3 3 3.00 - 1
19 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 2 4 3.00 - 4
20 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 2 5 4.00 - 3
21 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 1 1 1.00 - 1