สัดส่วนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

จำนวนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

# จำนวนองค์กร เปอร์เซ็นต์
1 ไม่มี 15 83.33 %
2 มี 3 16.67 %
จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

# ประเภทงาน Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 2.00 - 2
2 งานการขายและการตลาด 6 6 6.00 - 1


จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 6 6 6.00 - 1
2 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 1 3 2.00 - 2