สัดส่วนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

จำนวนองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน

# จำนวนองค์กร เปอร์เซ็นต์
1 ไม่มี 74 74.00 %
2 มี 26 26.00 %
จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามประเภทงาน)

# ประเภทงาน Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 งานบริการสำนักงาน, จัดซื้อ, บัญชี 1 5 2.63 1 8
2 งาน Call Center 5 5 5.00 - 1
3 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 2.25 3 4
4 งานสารสนเทศ 4 4 4.00 - 1
5 อื่นๆ 3 5 4.20 5 5
6 งานการขายและการตลาด 2 7 4.29 4 7


จำนวนวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

จำนวนวันที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average Mode จำนวนองค์กร
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 1 5 3.00 - 2
2 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 2 2 2.00 - 1
3 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 1 5 3.33 - 3
4 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 3 6 4.67 - 3
5 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 5 5 5.00 - 1
6 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 7 7 7.00 - 1
7 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 3 3 3.00 - 1
8 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 1 4 2.75 3 4
9 MICE (การประชุมและท่องเที่ยว) 2 2 2.00 - 1
10 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 5 5 5.00 - 1
11 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 3 3 3.00 - 1
12 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 2 2 2.00 - 1
13 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 3 4 3.50 - 2
14 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 2 5 4.00 - 3
15 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 1 1 1.00 - 1