Login

Hide

Close


บริษัทจัดตั้งเมือปี 2004 ให้บริการให้คำปรึกษา วางระบบบัญชี การทำบัญชี ให้บริการด้านบุคคล การจ่ายเงินเดือน(Payroll Service) รับสแกนเอกสารเพื่อเก็บเป็น electronic file

ตำแหน่ง บัญชี
สวัสดิการ

ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน


รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน ปิดงบบัญชี


สถานที่ปฏิบัติงาน 6/46-47 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน 20,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบปริญญาตรีบัญชีทุกสาขา


วิธีการสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ตนเอง


ติดต่อ     คุณชรินทร์ทิพย์ เกรียงบูรพา
    02-542-3931-2 Mobile : 088 229 5889
    02-542-3933
    om@omecthai.com
    www.omecthai.com
    6/46-47 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

    แผนที่บริษัท