Login

Hide

CloseHR Corner Issue.54

“DATA PRIVACY PROTECTION”
เจาะลึกเรื่องสำคัญ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ในด้านการใช้งานกับ
อาจารย์อรรถพล มนัสไพบูลย์
และมุมนักกฎหมายกับ 
ทนายชูเกียรติ เกตุชู

พิเศษ  Infographic
อะไรที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อยกเว้น
หาคำตอบได้ในเล่มนี้

รับประกันว่าตอบหมดทุกข้อสงสัย !!

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7