Login

Hide

Close


HR Corner Issue.48

HR Corner Issue.48 "OKRs"
----------------------------------------
HR Corner มาแล้วสำหรับเรื่องที่หลายคนเรียกร้อง

กับหัวข้อ OKRs เครื่องมือที่ HR หลายท่านกำลังให้ความสนใจ
ว่าแต่เครื่องมือนี้มีมุมไหนที่เราสามารถนำไปใช้ได้บ้าง
เราจึงอาสาไปคุยกับ "ดร.อาภรณ์" เพื่อเปิดมุมมองกันครับ
พร้อมเรื่องต่างๆที่อัพเดทสำหรับ
HR  อีกมากมาย
ที่อยากให้เพื่อนๆ ไปติดตามกันในเล่มครับ

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7