Login

Hide

Close


HR Corner Issue.52

“Salary, Bonus & Development
ยามเศรษฐกิจเซ

ฉบับส่งท้ายสิ้นปีนี้กับเรื่องทิศทางของการดูแลค่าจ้าง โบนัส
และการพัฒนาพนักงาน

ยามเศรษฐกิจเซ องค์กรต้องรัดเข็มขัด
การจัดการเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

อีกทั้งเรื่องน่าสนใจอีกมากมาย

  •  Reskill ไม่ใช่แค่เรื่องของพนักงาน แต่หมายถึงผู้นำด้วย
  • โครงสร้างค่าจ้าง ปัญหายอดฮิตของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แนวคิดการจัดการงาน Training ของปี 2020

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7