Login

Hide

Close


HR Corner Issue.48 "OKRs"

HR Corner มาแล้วสำหรับเรื่องที่หลายคนเรียกร้อง

กับหัวข้อ OKRs เครื่องมือที่ HR หลายท่านกำลังให้ความสนใจ
ว่าเครื่องมือนี้มีมุมไหนที่เราสามารถนำไปใช้ได้บ้าง
เราอาสาไปคุยกับ "ดร.อาภรณ์" เพื่อเปิดมุมมองกัน
ยังมีเรื่องต่างๆ ที่อัพเดทสำหรับ
HR  อีกมากมาย
อยากให้ติดตามกันในเล่มครับ

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7