Login

Hide

Closeบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (SOKEN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

SOKEN DEVELOPMENT GROUP พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเสมอภาค ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้น

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบัญชี / ผู้จัดการส่วนบัญชี
สวัสดิการ

- ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม(คุ้มครองตั้งแต่เริ่มงาน)
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานแต่ง
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว 
- กระเช้าเยี่ยมไข้ (ลาคลอด , ลาป่วย)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าที่พัก (ตามระเบียบบริษัท)
- เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- โบนัส ตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิ์ลาพักร้อน 8 - 10 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 
- ยูนิฟอร์ม 
 


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ ก่อนสั่งไปจ่ายเงิน

- ดูแลควบคุมเรื่องทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ในส่วนงานที่รับผิดชอบประจำเดือน / ไตรมาส / ปี

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่อยู่เยื้องกับเสถียรธรรมสถาน ถนนวัชพล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี

- มีประสบการณ์ในด้านบัญชีเจ้าหนี้ ปิดบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

- ผ่านการตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ

- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถคุมทีมได้

- มีความละเอียดรอบคอบ สามารถยื่นหยุ่นในการทำงานได้

- สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทาง Email : hr@sokengroup.com 


ติดต่อ     คุณณรงค์ชัย เทพรินทร์
    02-945-4507-8#147
    02-519-1000
    hr@sokengroup.com Narongchai.t@sokengroup.com
    www.sokengroup.com
    90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

    แผนที่บริษัท