Login

Hide

Closeตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
สวัสดิการ

Stone One Public Company Limited ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการทำเหมืองหิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์หิน และทราย ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี เป็นบริษัทชั้นนำมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน สากล โดยได้รับการรับรอง ISO9001: 2008  ด้านระบบบริหารคุณภาพ, ISO14001:2004  ด้านสิ่งแวดล้อม และ OHSAS  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และรางวัล CSR DPIM ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
 

          สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีเหมือง 2 แห่ง ได้แก่ เหมืองหินอุตสาหกรรม (ชนิดหินแกรนิต) ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 หมู่บ้านหนองข่า หมู่ที่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (ชนิดหินปูน) ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ 10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

          ต้องการรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจจริงในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในทีม และพร้อมที่จะเติบโต เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า    " บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายหินและทราย เพื่อการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”


รายละเอียดงาน

 

  • ตรวจสอบรายงานการขาย (Cash Sale, Daily Sale)
  • บันทึกข้อมูลการขายเข้าระบบบัญชี Navision
  • ตรวจสอบ Invoice กับใบส่งสินค้า (Delivery Docket)
  • จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • กระทบยอดรายการที่บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกับความจริง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน ตึกบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 จังหวัด กทม
อัตรา 1 เงินเดือน 16000-22000
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศชายหรือหญิงอายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในงาน

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume เพื่อพิจารณาการเรียกนัดสัมภาษณ์ได้ที่ E-mail : jidapa@stoneone.co.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 095-5609945


ติดต่อ     คุณจิดาภา
    0955609945
    
    ่jidapa@stoneone.co.th
    www.stoneone.co.th
    29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110