Login

Hide

Closeตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายงานบริการขนส่งสินค้า
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และ วางแผนการขาย
- บริหารทีมขาย เพื่อให้สามารถทำยอดขายตามที่กำหนด และควบคุมตัวชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
- แสวงหาช่องทาง และโอกาสทางการขายใหม่ เพื่อหาลูกค้าใหม่ รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
- วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- ควบคุมคุณภาพในการดูแลและบริการลูกค้า ออกพบปะลูกค้า สอบถามปัญหา สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สื่อสารให้ถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่ง การตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนาการขาย
- ติดตามยอดลูกค้าคงค้าง และควบคุมการชำระเงินให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการขายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร
- วางแผนการทำงานของแผนกขาย ร่วมกับแผนกอื่นๆ
ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ในการเสนอบริการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน
- มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยความจริงใจอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ทำรายงานการพบลูกค้า ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี อื่นๆ
- ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด จังหวัด เชียงราย
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5ิ ปีขึ้นไป ด้านการขายและการตลาด
3. มีประสบการณ์งานขายและการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจ ขนส่ง(รถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร
5. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการทีมได้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร
    052057049055061053049052059052052039054052053
    
    104121101114107108101120068119101114107116101109112102121112050103115113
    
    145 หมู่ที่ 9 ถนน พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000