Login

Hide

Closeตำแหน่ง หัวหน้างาน IT
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- วางแผนและบริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายของบริษัท
- จัดทำงบประมาณไอทีในแต่ละปีที่ต้องสั่งชื้ออุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นในการใช้งานองค์กร
- ประสานงานกับ Vendors เพื่อทำการสั่งชื้ออุปกรณ์ไอทีทั้งหมด
- แก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามคำร้องที่ได้รับ
- จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนพัฒนา Hardware , Printer, Network ประจำเดือน
- มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้งานในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานงานและวิเคราะห์ความต้องการด้าน ไอที ใหม่ๆ


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พยัคฆ์วัสดุ จำกัด จังหวัด เชียงราย
อัตรา 1 เงินเดือน 18,000 - 20,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ทางด้าน Hardware Software ERP , Development ,PHP
3. สามารถวินิจฉัยอาการเบื้องต้นของปัญหาและแก้ไขได้
4. มีประสบการณ์ด้าน IT Support ,การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วง,ระบบเครือข่าย-Server,CCTV
5. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยันทำงาน
6. มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการได้
7. Service Mind ใจบริการไม่เกี่ยงงาน


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร
    052057049055061053049052059052052039054052053
    
    104121101114107108101120068119101114107116101109112102121112050103115113
    
    145 หมู่ที่ 9 ถนน พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000