Login

Hide

Closeตำแหน่ง บริหารผลิตภัณฑ์
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ดำเนินการงานด้านส่งเสริมการขาย โดยจัดทำใบขอซื้อสินค้าและจัดวางสินค้าในระบบสารสนเทศ  จัดทำราคาขายสินค้า จัดทำโปรโมชั่นสินค้า   กำหนดโปรโมชั่นของบริการ จัดทำรายการส่งเสริมการขาย ติดตามส่วนลดรับจาก supplier  ปรับแก้สถานะสินค้าระบบสารสนเทศ และประสานสินค้ากับสาขาในเรื่องสินค้าสั่งจอง  เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและให้บริษัทมีอัตรากำไรสูงสุด


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทเวิลด์ค่าเมร่ากรุ๊ป จำกัด ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ข.บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุ 26-30    2.ปริญญาตรีขึ้นไป   3.มีความรู้เรื่องกล้องจะพิจาราณเป็นพิเศษ  4.มีความรู้ผลิตภัณฑ์  5.ความคิดสร้างสรรค์  6.การคิดคำนวณ 

7.ความกระตือรือร้น

ติดต่อสอบหรือสมัครงานได้ที่เบอร์ 083-096-5810 นางสาวธัญสมร แซ่จิว


วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง E-Mail : tansamorn.sa@worldcamera.co.th 

โทรสอบถามได้ที่เบอร์ : 083-096-5810


ติดต่อ     คุณสาวธัญสมร แซ่จิว
    083-096-5810
    
    tansamorn.sa@worldcamera.co.th
    
    147/190,191-193 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ข.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700