Login

Hide

Closeดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ  ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกำลังการผลิต  และต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร  เข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่งงาน  เพื่อมาร่วมก้าวสู้ความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยันรายเดือน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงานและอุปกรณ์PPE
- อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
- ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์


รายละเอียดงาน

1. สุ่มถังแต่ละประเภท และเตรียมทำการทดสอบ/ความสูง/บ่งชี้/จัดเก็บ ตามมาตรฐานของโรงงานที่กำหนดไว้ ปฏิบัติตามวิธีที่ระบุในระเบียบปฏิบัติ และจัดการสินค้าที่ตรวจผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเหมาะสม

2. เก็บ/สุ่ม และเตรียมตัวอย่างในการทดสอบกลีเชอรีนในถังที่ฝ่ายคลังสินค้าจัดเตรียมไว้ และสามารถทำการบ่งชี้/จัดเก็บ ทำการจัดการตัวอย่าง (Sample Disposal) อย่างเหมาะสมและตามความถี่ที่กำหนด

3. รับตัวอย่างกรดเกลือ/โซดาไฟ และCOA จากผู้ส่งมอบ มาส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการทดสอบ และแจ้งกลับไปยังคลังสินค้าให้ทำการส่งโหลดสินค้า

4. ทำการทดสอบคุณภาพกะลาปาล์มโดยการสุ่มทดสอบความชื่น ก่อนรับเข้าคลังตามวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม

5. เก็บและสุ่มตัวอย่าง กรดไขมัน ส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และชี้บ่งจัดการได้อย่างเหมาะสม

6. ตรวจสอบคุณภาพถังสินค้าให้สะอาดไม่มีรอยขีดขวน ฝุ่น น้ำ หรือลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าก่อนส่งออก และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ติดถังสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ฉีกขาดหรือชำรุด

7. ปฏิบัติงานได้ตามวิธีและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีความละเอียด รอบคอบ ในการทดสอบ

8. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

9. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ต้องใช้งาน ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ดี

10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด เลขที่ 102,102/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช/ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี เกี่ยวกับระบบตรวจสอบคุณภาพหรือประกันคุณภาพและคลังสินค้า

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Excel , Word  และ PowerPoint ได้อย่างคล่องแคล่ว

5. มีความรับผิดชอบในงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

8. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่านออก เขียนได้ และทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

9. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

ฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด

102, 102/3 หมู่ที่ 3

ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Email: tipawan@thaiglycerine.com

โทรศัพ


ติดต่อ     คุณทิพวรรณ วรมั่นคง
    0988267891
    
    tipawan@thaiglycerine.com
    www.thaiglycerine.com
    102 102/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

    แผนที่บริษัท