Login

Hide

Closeตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน

- จัดทำเอกสารความปลอดภัย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

- เสนอแนะเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท โอลีน จำกัด (โรงงาน) จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ 

บริษัท โอลีน จำกัด

64 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์  :  0 3483 9760 - 4

E-mail :  hr@oleen.co.th

 


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณยุทธนา ชนะกิตติเดชา
    052054049058057053049054054058056049059036039053052057
    052054049054057054049052060055052
    108118068115112105105114050103115050120108
    www.oleen.co.th
    33/21-23 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110