Login

Hide

Closeบริษัท  ดับบลิวทีซี  คอมพิวเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย Computer ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Network, CCTV,VDO Conference,Digital Signage,IP Phone และIT Solution อื่นๆตามความต้องการให้กับองค์กรใหญ่ๆและหน่วยงานราชการตลอดถึงสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าต่างๆ  รวมทั้งการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แล้ว  รวมทั้งเรายังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Outsource  แบบครบวงจรให้กับลูกค้า  โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 
      ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้วางแผนด้านการพัฒนาในการดำเนินงานตลอดถึงทีมงานบุคลากรของบริษัทฯในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และชอบงานท้าทาย  รักความก้าวหน้าในสายอาชีพจำนวนหลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯในอนาคตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน

ตำแหน่ง Mobile Application Developer & Digital Marketing
สวัสดิการ

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ สูงสุด 5 เดือน
ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
ปรับค่าจ้างพิเศษ (กรณีมีผลงานหรือปรับตำแหน่ง)
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
เครื่องแบบพนักงานประจำปี
ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน 
สวัสดิการช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกำลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยต่างประเทศ
ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก
ค่าทำงานล่วงเวลา ( กรณีจำเป็นเฉพาะ )
ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าวิชาชีพ,ค่าใบCertificateเฉพาะด้าน(เฉพาะบางตำแหน่ง )
การพัฒนาและฝึกอบรม
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานเขียนและพัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คิดค้น และพัฒนา Application ต่างๆ ที่รันบนอุปกรณ์มือถือ (PDA, Mobile Phone) ทุก OS เพื่อที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้ ได้เป็นอย่างดี

- ค้นคว้า และ วิจัย และพัฒนา Application ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง และมองเห็นว่าจะมีคนสนใจ และใช้งาน ได้เป็นอย่างดี

- รับผิดชอบในการจัดการงานด้านเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของระบบที่พัฒนาขึ้นพร้อมคู่มือทางเทคนิคในการใช้งาน - รับผิดชอบงาน Digital marketing ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิดชอบในการสรรหา Product เพือทำการขายผ่าน web และช่องทาง online อื่นๆของบริษัทฯ

- รับผิดชอบงานเขียน Content ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Product & marketing ที่เกี่ยวกับสินค้า IT ทั้ง hardware และ software รวมทั้ง IT solutions ต่างๆ

- ดูแลสื่อ Online และ Offline ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย

- รับผิดชอบงานสรรหาช่องทางและสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการ ตลอดถึงกิจกรรม โปรโมชั่น ต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วไป

- รับผิดชอบการจัดทำรายงานด้านต่างๆที่รับผิดชอบ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้หัวหน้างานทราบ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น31 จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 2 เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี ยินดีรับ นศ.จบใหม่
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ IT และ Computer
  3. มีความรู้และความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม และ Mobile Application ได้ดี
  4. มีความรู้เข้าใจ PHP (มีความเข้าใจ Laravel Framework จะพิจารณาพิเศษ)
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา React Native Application บน Android / IOS
  6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Digital marketing และ Product marketing รวมถึง Marketing Online
  7. มีความสามารถในการคิด Content ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Product & marketing ที่เกี่ยวกับ IT ได้ดี
  8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT และ Computer ทั้ง Hardware และ Software เป็นอย่างดี
  9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  11. มีความอดทนมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume ผ่านทาง E-mail  :  atthaphonp@wtc.co.th


ติดต่อ     คุณยงยุทธ กาญจนดิษฐ์
    02-612-1188 #142,118
    02-216-5185
    yongyotk@wtc.co.th, atthaphonp@wtc.co.th
    www.wtc.co.th
    128/343-344 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 31 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    แผนที่บริษัท