Login

Hide

Closeบริษัท  ดับบลิวทีซี  คอมพิวเตอร์ จำกัด  เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย Computer ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Network, CCTV,VDO Conference,Digital Signage,IP Phone และIT Solution อื่นๆตามความต้องการให้กับองค์กรใหญ่ๆและหน่วยงานราชการตลอดถึงสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าต่างๆ  รวมทั้งการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แล้ว  รวมทั้งเรายังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Outsource  แบบครบวงจรให้กับลูกค้า  โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 
      ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้วางแผนด้านการพัฒนาในการดำเนินงานตลอดถึงทีมงานบุคลากรของบริษัทฯในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และชอบงานท้าทาย  รักความก้าวหน้าในสายอาชีพจำนวนหลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯในอนาคตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน

ตำแหน่ง Project Sales IT (ขายสินค้ากลุ่ม IT Solution)
สวัสดิการ

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ สูงสุด 5 เดือน
ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
ปรับค่าจ้างพิเศษ (กรณีมีผลงานหรือปรับตำแหน่ง)
ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
เครื่องแบบพนักงานประจำปี
ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน 
สวัสดิการช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกำลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยต่างประเทศ
ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก
ค่าทำงานล่วงเวลา ( กรณีจำเป็นเฉพาะ )
ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
ค่าวิชาชีพ,ค่าใบCertificateเฉพาะด้าน(เฉพาะบางตำแหน่ง )
การพัฒนาและฝึกอบรม
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์


รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานนำเสนอขายสินค้าและการบริการต่างๆ เกี่ยว IT computer,Storage และ IT Solution ครบวงจรตามความต้องการของพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อยื่นแข่งขัน ลูกค้า หรือข้อกำหนดต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการ

2.วางแผนงานด้านการขายและผลักดันยอดขายสินค้าและบริการที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ

3.ออกพบลูกค้าเพื่อติดตามงานขายและรับทราบความต้องการรวมทั้งปิดงานขายต่างๆที่รับผิดชอบไว้ได้ตามสัญญาและแผนงานที่กำหนดไว้ 4.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขายและการบริการหลังการขายบรรลุผลสำเร็จ

5.ติดตามความต้องการของลูกค้าและงานที่หน่วยงานต่างๆมีการเปิดประมูลหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรายงานหัวหน้างานทราบ

6.ศึกษาข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้

7.ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินของลูกค้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพยายามสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯและรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

8.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานด้านงานขายให้หัวหน้างานได้ทราบตามรอบวาระการประชุม


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น31 จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 2 เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมเเละค่าตอบเเทนอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศหญิง ( เท่านั้น ) อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา ITหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ IT คอมพิวเตอร์
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพูดคุยเจรจา ชอบงานขายและงานออกเยียมลูกค้า
 3. มีประสบการณ์งานขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ IT Computer และIT Solution
 4. มีประสบการณ์ในการขายสินค้าหรือมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ,Networking,server,Storage,Cloud ,Software และIT Solutions,ระบบ Enterprises system จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบต่องาน และมีความกะตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานตลอด
 7. มีทักษะในการเจราต่อรอง การโน้มน้าว การประสานงาน และการนำเสนอผลงาน ได้ในระดับดีมาก
 8. มีความสามารถในการสื่อสาร อ่าน ตอบโต้ เขียน และเข้าใจ ในภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง รักงานขาย ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ
 10. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี มีความอดทนมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กรได้ดี
 11. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจและสามารถปฏิบัติงานเรียนรู้งานเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุได้

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume ผ่านทาง E-mail  :  atthaphonp@wtc.co.th


ติดต่อ     คุณยงยุทธ กาญจนดิษฐ์
    02-612-1188 #142,118
    02-216-5185
    yongyotk@wtc.co.th, atthaphonp@wtc.co.th
    www.wtc.co.th
    128/343-344 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 31 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    แผนที่บริษัท