Login

Hide

Closeดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  อีกทั้งยึดมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสำนักงานและธุรการบุคคล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
- ค่าโทรศัพท์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
- บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย


รายละเอียดงาน

- ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- ดูแลการจ่ายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ

- ดูแลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

- ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

- งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานและจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. สามารถรับแรงกดดันได้
  8. สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail  :  recruitment@landyhome.co.th
 


ติดต่อ     พิมพ์ชนา ขจรรัฐธนฉัตร์
    0813584311
    
    recruitment@landyhome.co.th
    http://www.landyhome.co.th
    1 ชั้น 3 8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900