Login

Hide

Closeดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  อีกทั้งยึดมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 

ตำแหน่ง โฟร์แมน
สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
- ค่าโทรศัพท์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
- บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับมอบงานจากช่าง main ช่าง sub

- ติดต่อลูกค้า และส่งมอบงานงวดตามกำหนดในสัญญา

- ชี้แจงผลการดำเนินงานก่อสร้างแก่ลูกค้ากรณีลูกค้ามีข้อสงสัย

- แก้ไขและป้องกันปัญหากรณีช่างทิ้งงานและช่างทำงานล่าช้า

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตาม Target

- อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะในการควบคุมงานและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
  5. มีประสบการณ์เคยคุมงานหมู่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail  :  recruitment@landyhome.co.th
 


ติดต่อ     พิมพ์ชนา ขจรรัฐธนฉัตร์
    0813584311
    
    recruitment@landyhome.co.th
    http://www.landyhome.co.th
    1 ชั้น 3 8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900