Login

Hide

Closeดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  อีกทั้งยึดมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานและธุรการบุคคล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
- ค่าโทรศัพท์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
- บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย


รายละเอียดงาน

ควบคุมกำกับดูแลและบริหารงานสำนักงานและธุรการบุคคล เงินเดือน จัดซื้อ ซ่อมบำรุงสำนักงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 30 - 38 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 5-8 ปีขึ้นไป
 4. เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้ดี
 5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 6. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 7. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร
 9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 10. เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
 11. สามารรทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail  :  recruitment@landyhome.co.th
 


ติดต่อ     พิมพ์ชนา ขจรรัฐธนฉัตร์
    0813584311
    
    recruitment@landyhome.co.th
    http://www.landyhome.co.th
    1 ชั้น 3 8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900