Login

Hide

Closeบริษัทขนาดกลางประกอบธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E งานอาคารขนาดใหญ่ ด้านงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง,ห้างสรรพสินค้า,โรงผลิตไฟฟ้าและโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BVQI และบริษัทฯกำลังจะมีการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงาน
 

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ (เครื่องกล)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดอุบัติเหตุ
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • วันเกิดพนักงาน
 • เงินกู้บริษัทฯ ปลอดดอกเบี้ย
 • รางวัลอายุงาน
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตร (อนุบาล-มัธยมปีที่ 3) 
 • กระเช้าเยี่ยมคลอด
 • ค่ารักษาพยาบาลคลีนิค
 • เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 
 • เงินช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย
 • เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน (รวมถึงบิดา-มารดา คู่สมรส และบุตร)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • **สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**
 • **Siteงาน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.(หยุดวันอาทิตย์)**

รายละเอียดงาน

จัดเตรียมรายละเอียดของแบบ และข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ Shop drawing และจัดทำแผนการจัดทำ Drawing ภายใน                     จัดทำแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า / งานระบบเครื่องกล                                                                                                          สามารถ Combine ได้ ,ตรวจสอบแบบ ประสานงาน เกี่ยวกับแบบ


สถานที่ปฏิบัติงาน site งานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย-หญิง
 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานระบบประเภทอาคารสูง คอนโด รีสอร์ทด้านงานระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto cad 2D , 3D หรือ Revit/BIM ได้ หรือสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติม
 6. มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัย ขยันและตรงต่อเวลา
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. เป็นพนักงานสัญญาจ้างปีต่อปี หากผลการปฏิบัติงานดีจะได้รับการพิจารณาปรับเป็นพนักงานประจำ

 


วิธีการสมัคร

1. ฝากประวัติผ่าน www.hrcenter.co.th 

2. ส่ง Resume มาที่แผนกบุคคลและธุรการ  ที่ E-mail : hr@qtc.co.th  / hr.group@gmail.com

 


ติดต่อ     คุณจันมนัส รุ่งสอาด
    02-978-5888#103 105
    02-917-7128-30
    hr.qtcgroup@gmail.com hr@qtc.co.th
    qtc@qtc.co.th
    42 ซอย รามคำแหง 187 แยก 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

    แผนที่บริษัท