Login

Hide

Closeจัดจำหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และการบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

 

1.          กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระบบปั๊ม   (Pumping System Technology Division)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  “กลุ่ม  PS”  จำหน่ายปั๊มสูบส่งน้ำ และของเหลวต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  โรงแรม  โรงพยาบาล  และอาคารสูง  โดยทีมงานวิศกร พร้อมให้คำแนะนำและเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

2.          กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ  (Process & Piping Solutions Division)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  “กลุ่ม  PP”  จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และระบบท่อ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย  โดยนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต , ประสิทธิภาพการผลิต , ตัดต่อและเจาะท่อ โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต ยืดอายุการใช้งานระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ

3.          กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวตกรรม  (Innovative Material Division)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  “กลุ่ม  IM”  จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อมบำรุง และสายการผลิต  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย  ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

4.          กลุ่มงานบริการหลังการขาย (Service Business Division)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  “กลุ่ม  SB”  โดยให้บริการในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  อุปกรณ์  งานเคลือบพื้นผิว  และอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง Sales Engineer (Process & Piping Solutions Division)
สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ารักษาพยาบาล
-  ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
- โบนัส และเงินรางวัลประจำปี 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน 
- ค่าสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ, ค่าภาษาTOEIC
- Incentive  

(สำหรับ Application Engineer,Service Engineer)
- Commission (สำหรับ Sales)
- ค่าน้ำมันรถยนต์  (สำหรับ Sales)
- จัดหาโทรศัพท์มือถือ (สำหรับ Sales)
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- ค่าสนับสนุนการออกกำลังกาย 

สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales
1. ค่าคอมมิชชั่น
2. ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเสื่อมรถ ค่าทางด่วน สำหรับกรณีเข้าพบลูกค้า 
3. มีโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการทำงาน


รายละเอียดงาน

สร้างผลงานยอดขาย/กำไรตามเป้าหมาย

วางแผนและเข้าพบลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมส่งรายงาน

นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งงานทั่วไปและงานโครงการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนงานขาย

ประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรีฯลฯ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัด ระยอง
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามที่ตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง 

อายุ 25 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือวุฒิที่สูงกว่า   สาขา วิศวกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมเคมี

ประสบการณ์วิศกรขายย่างน้อย 1 ปี 

มีทักษะการขายที่ดี วางแผนบริหารจัดการเป้าหมายของทีม  

สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต

มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี


วิธีการสมัคร

จัดส่ง เอกสาร ทาง Email Pattama.Boo@siameastsolutions.com


ติดต่อ     นางสาวปัทมา บุญหอมชื่น
    03-868-2540 #138
    06-868-2539
    Pattama.Boo@siameastsolutions.com
    www.siameast.co.th
    15/1 ถนน ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

    แผนที่บริษัท