Login

Hide

Closeประกอบธุรกิจรับจ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ยิปซั่ม อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับกระจกและอลูมิเนียม และรับจ้างทดสอบระบบงานกระจก อลูมิเนียม แผงกระจก แผงอลูมิเนียม และส่วนประกอบของอาคารทุกชนิด

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนก ออกแบบ
สวัสดิการ

1.ค่าข้าว, เบี้ยขยัน, OT  9.    เงินรับขวัญบุตร ธิดาแรกเกิด

2.โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง  10.   เงินช่วยเหลือ กรณี บุตร ธิดา

3.ชุดยูนิฟอร์ม                       เสียชีวิต

4.รถรับส่งพนักงาน            11.   เปิดบัญชีฟรี

5.ประกันอุติเหตุ               12.   เงินรางวัลอายุงาน

6.ปรับค่าจ้างประจำปี ทุกปี   13.   ลากิจ ปีละ 7 วัน (จ่ายค่าจ้าง)

7.งานเลี้ยงปีใหม่               14.  ลาพักร้อนเริ่มต้น ปีละ 6 วัน

8.ตรวสุขภาพประจำปี


รายละเอียดงาน
  • 1.ทำหน้าที่เป็น center ในเรื่องเอกสารรับเข้า / ส่งออก เอกสารการประมูลงานทั้งหมดของแผนก พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
  • 2.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 3.เปิดใบขอซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 4.update presentation ในรูปแบบ power point
  • 5.update และจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ ISO

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทตั้งอยู่ บางปู จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา หลายัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศ หญิง

2.อายุ 24 ปีขึ้นไป

3.วุฒิปวส. - ปริญญาตรี

4.สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้อต้นได้


วิธีการสมัคร
  • 1. ผ่านทาง JobThai
  • 2. ผ่านทาง Email
  • 3. เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อ     นางสาวขวัญเรือน เอี่ยทวิจารณ์
    020919191
    020919164
    ้hr@kaskalthai.com
    www.kaskalthai.com
    342 หมู่ 7 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

    แผนที่บริษัท