Login

Hide

Closeเราเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายสินค้าของเล่นทุกประเภท เราเน้นที่คุณภาพและใสใจรายละเอียดของสินค้าสำหรับเด็ก
ทางบริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตและเปิดรับผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ภายใต้ตำแหน่งและสายอาชีพต่างๆ ตามความถนัดและความเหมาะสม

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
สวัสดิการ

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ในส่วนงานออฟฟิศบางตำแหน่งงาน
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส
สวัสดิการเยี่ยมคลอด
สวัสดิการฌาปนกิจพนักงาน และครอบครัว
สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทในราคาพนักงาน
โบนัสประจำปี
เบี้ยขยัน
ประกันสุขภาพ
ท่องเที่ยวประจำปี
กินเลี้ยงประจำปี


รายละเอียดงาน

1.ดำเนินการปิดงบการเงินให้ทันตามเป้าหมายฝ่าย
2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย และ มาตรฐานบัญชี
3.ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน การใช้วัตถุดิบ สต๊อกคงเหลือ ให้ถูกต้องตามกฏหมายสรรพากรและมาตรฐานบัญชี 
4.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งด้านภาษี และ มาตรฐานบัญชี 
5. ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงิน
6.ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถผู้ใต้บังคับบัญชา
(หยุดเสาร์-อาทิตย์)


สถานที่ปฏิบัติงาน 99/178 หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ด้านภาษี บัญชี และการเงิน
- สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯได้
- มีประสบการณ์งานด้านซื้อมาขายไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน


วิธีการสมัคร

E-mail : soparat.bo@masterytoy.com, peerapol.th@masterytoy.com


ติดต่อ     ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
    052055056049060059053049057060052049053
    
    119115116101118101120050102115068113101119120105118125120115125050103115113048036116105105118101116115112050120108068113101119120105118125120115125050103115113
    www.masterytoy.com
    99/178 หมู่ 2 ชั้นที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

    แผนที่บริษัท