Login

Hide

Closeบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย  เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 13485:2016,  และสินค้าได้เครื่องหมาย CE Mark และ มอก.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (ส่วนกลาง)
สวัสดิการ

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ค่าครองชีพ 
5.เบี้ยขยัน  
6.ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.ท่องเที่ยวประจำปี
10.จัดของเยี่ยมพนักงาน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
11.เงินกู้ธนาคารออมสิน
12.ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา และครอบครัว
13.ค่าเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
14.ค่าเงินช่วยเหลือ การสมรส
15.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
16.รางวัลอายุงาน
 


รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง
2. ดูแลและจัดส่งเครื่องมือ และคอยช่วยเหลือการผ่าตัดของนายแพทย์ด้วยความนอบน้อม
3. ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการวมถึง การรายงานคำชมเชย ข้อตำหนิ ข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทฯรับทราบ
4. ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือผ่าตัดของบริษัทกับเจ้าหน้าที่และนายแพทย์
5. ดูแลเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  สินค้าของบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
6. ติดตามผลการส่งมอบ Tray ก่อนเข้า Case และหลังเสร็จ Case


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์เข้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic) 1 ปีขึ้นไป 
  4. มีประสบการณ์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ( Spine ), ข้อเข่า, ข้อสะโพก (Joint ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
  6. ***มีรถยนต์ส่วนตัว / มีเงินค้ำประกัน 2 เท่าของเงินเดือน***

วิธีการสมัคร

1.ส่งไปรษณีย์ (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : ตามที่อยู่บริษัท

2.ส่ง E-Mail (ประวัติ พร้อมรูปถ่าย) : hr@orthope.com


ติดต่อ     ฝ่ายบุคคล
    052054049059055052049053059061053049054039056055
    052054049053055054049055055053052
    228189141108118068115118120108115116105050103115113
    www.orthope.com
    33/15 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท