Login

Hide

Closeบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริหารงานโดยยึคหลัก "ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้างด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว"  ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในอนาคตและบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า  นโยบายของบริษัท ในการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัท ได้มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในแต่ละโครงการการก่อสร้าง เน้นความพิถีพิถันทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการโครงการ บริการหลังการขาย การบริการ ด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของแต่ละโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อโครงการของบริษัทฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ

- ดูแลการเบิกจ่ายเงินสด, การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท การชำระเงินกู้ดอกเบี้ยธนาคาร

- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใน Statement และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน

- จัดทำเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, จัดทำ-ติดตาม ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี

- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ ครบถ้วนสมบูรณ์

- จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆ เป็นหมวดหมู่

- ปิดบิลใบเสร็จใบกำกับภาษี / จัดทำงานรายงานการเงิน / จัดทำรายงานรับ-จ่าย

- ติดต่อประสานงานและดำเนินการงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 223/93 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 -30 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ด้านระบบการเงิน / ระบบบัญชี

- หากมีประสบการณ์ทำบัญชีการเงิน เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ เช่น คอนโด หรือโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้


วิธีการสมัคร

1. สามารถส่งประวัติเข้ามาโดยตรงได้ที่  E-Mail : nopparat.s@everland.co.th

2. สมัครงานผ่าน website  -  ติดต่อ

    คุณนพรัตน์ แซ่ลี้
    052054049055058053049058053057058049058052036039053056052
    052054049059054052049059057061060049061
    114115116116101118101120050119068105122105118112101114104050103115050120108
    www.everland.co.th
    223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

    แผนที่บริษัท