Login

Hide

Close- ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

 - วางแผน และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต

 - จัดทำแบบตัวอย่างงานมาตรฐานเมื่อมีการขึ้นงานใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงงานใหม่

 - ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด รวมถึงดูแลการสอบเทียบและทวนสอบ

 - ออกใบรับรองการตรวจผลิตภัณฑ์ COA ให้ลูกค้า 

 - ทดสอบค่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 - รายงานปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบให้พนักงานผลิตและผู้บังคับบัญชาทราบ

 - ควบคุมสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

 - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน/ประจำเดือน


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วังแพค จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน 12000-15000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

- ประสบการณ์ ด้านตรวจสอบคุณภาพ 3 ปี 

- ทัศนคติ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีไหวพริบ

- ความสามารถเฉพาะด้าน มีความรู้ด้านตรวจสอบคุณภาพ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้


วิธีการสมัคร

- ติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ 098-839-8997

- เบอร์สำนักงาน 02-892-0286-9 ต่อ 201

- ไอดี wphr (ไม่มี@นะคะ)

- ติดต่อคุณจิราวรรณ ฤทธิ์เดช (คุณเฟิน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล


ติดต่อ     คุณจิราวรรณ ฤทธิ์เดช
    052054049060061054049052054060058049061
    052054056053058053054061061
    123101114107116101103111050108118068107113101109112050103115113
    www.wangpack.com
    537 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

    แผนที่บริษัท