Login

Hide

Closeตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าหน้าร้าน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

1.        ดำเนินการบริหารวางแผนในการควบคุมดูและขบวนการทำงานที่หน้าร้านให้เป็นไปตามแผนที่ฝ่ายกำหนด

2.        ดำเนินการบริหารสต็อคสินค้าหน้าร้านให้ตรงกับบัญชีสต็อค

3.        ดำเนินการบริหารการตรวจเช็คสินค้าหน้าร้านให้มีการเบิก-จ่าย ถูกต้อง (Checker)

4.        ดำเนินการบริหารตรวจสุ่มนับสต็อคสินค้าประจำวัน 10 ถึง 15 รายการ

5.        ดำเนินการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่หน้าร้านให้คุ้มค่าที่สุด

6.        ดำเนินการบริหารพื้นที่ขายสินค้าชั้น 1  ต้องจัดพื้นที่ให้มีความเรียบร้อย

7.        ดำเนินการบริหารการจักเก็บสินค้าหน้าร้านชั้น 2, 3 ให้มีความเพียงพอและเป็นระเบียบ

8.        ดำเนินการบริหารควบคุมการเติมเต็มสินค้าในพื้นที่ขาย และสต็อคหน้าร้าน


สถานที่ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา (รามอินทรา 117) จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี 

5. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมสั่งการพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้

6. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7. มีความรู้ระบบ ISO 9001,มีความรู้เรื่อง 5 ส

8. สามารถขับโฟคท์ลิฟได้

9. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย

10. มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

11. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณสนันท์ญา วงษ์มา
    052054049057056052049058054058055036039053054052056
    052054049061052059049056053052054
    119101114101114125101050123115068106121114103120109115114109114120105118050103115113
    www.functioninter.com
    313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510