Login

Hide

Closeผลิตไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืชหรือไขมันสัตว์ เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอลและมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ผลิตผลเป็นไบโอดีเซลและมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซึ่งสามารถนำไปกลั่นเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสบู่ ยา และเครื่องสำอาง

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่บริษัทนวัตกรรมสีเขียวด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี
ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สรา้งสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพสีเขียว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรที่มีความสุข

ค่านิยม (Value)

ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่พร้อมใจเปลี่ยนแปลงแสวงหาความเป็นเลิศ
ก่อเกิดการพัฒนานำพาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
- เงินวินัยในการปฏิบัติงาน
- ผลประโยชน์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- การรักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมถึงครอบครัว
- ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การป้องกันโรคระบาด (ฉีดวัคซีน)
- สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน
- ชุดพนักงาน


รายละเอียดงาน

• Plan and initiate preventive maintenance system.
• Make sure that the infrastructure always available and sufficient for operating plant.
• Collect and analyst data from machine’s working process to improve its productivity.


สถานที่ปฏิบัติงาน บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

• Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering.
• At least 2 years working experienced.
• Understanding or having experience in implementing ISO9001:2015
• Can communicate in English.
• Experienced in biodiesel field would be an advantage.
• Able to work at Bang Pa-in Pranakornsri Authaya.


วิธีการสมัคร

Contact person : Human Resource Unit

Address : 28, Moo 9, T. Bangkrasan, A.Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayuthaya 13160

Phone number :&am

ติดต่อ     คุณนิศารัตน์ รอดภัย
    052055049057054059049058057052052036039055060053054
    052055049057054059049058057056061
    102102106049114109119068102101114107103108101111102109115106121105112050103115050120108
    
    28 หมู่ 9 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

    แผนที่บริษัท