Login

Hide

Closeตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman ประจำสำนักงาน
สวัสดิการ

- ชุดฟอร์มบริษัทฯ*
- ค่าครองชีพ
- ค่า Demand Charge*
- มีปรับเงินเดือนทุกปี*
- เงินโบนัสทุกปี*
- OT ค่าทำงานในวันหยุด*
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินสมทบ
- เงินเพื่อนช่วยเพื่อน
- ค่ามงคลสมรส*
- ตรวจสุขภาพประจำปี*
- สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินได้
- เงินกู้ยืมบริษัทฯ*


รายละเอียดงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman 

ออกแบบ เขียนแบบ
สำรวจหน้างานเพื่อเขียนแบบ Drawing / As Built งานระบบ ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ กทม. สุขุมวิท 21 (อโศก)
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 2. รับวุฒิ ปวช , ปวส หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เป็นอย่างดี
 5. ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทำงาน
 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 7. สามารถออกไซร์งานได้ ทั้งพื้นที่ กทม และ ตจว.ได้


สถานที่ปฏิบัติงาน สุขุมวิท 21 อโศก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน 15000 - 18000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 2. รับวุฒิ ปวช , ปวส หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เป็นอย่างดี
 5. ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทำงาน
 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 7. สามารถออกไซร์งานได้ ทั้งพื้นที่ กทม และ ตจว.ได้


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณพิชิตชัย ครุฑศรัทธา
    052054049054057060049052055060057036039053058058
    052054049054058053049060058057052
    116109103108109120103108101109050119105101108101123111068107113101109112050103115113
    www.seahawkthai.com
    175 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110