Login

Hide

Closeข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
     หนึ่งในบริษัทในเครือศรีเทพไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2524 เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพรองรับตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งมีบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทค้าเม็ดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศ บริษัทฯ จึงมีศักยภาพที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสามารถส่งมอบสินค้า ตามเวลาและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการปรึกษางานด้านการแปรรูปพลาสติกทุกชนิด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า “ก้านตอง” พร้อมทั้งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานเป่าถุง ม้วนฟิล์ม พลาสติก (Blown Film) และงานฉีด ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก (Injection Moulding) อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้ค้นคว้าและพัฒนาผลิตงานพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ (Bio Degradable Plastic) อีกด้วย
 
วิสัยทัศน์
เราจะเป็น... บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารที่นำหน้าด้วยการบริการ (Service first) กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและหรือธุรกิจชั้นนำ (Business) และสร้างความน่าเชื่อถือที่มีต่อตราสินค้า (Brand) "บนพื้นฐานของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข"

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยพันธกิจต่อลูกค้าพนักงาน และสังคม ดังนี้ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริการเป็นสำคัญภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาหาร แรงงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งมอบมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท รวมถึงสุขภาพอนามัยความปลอดภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน  ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ปรัชญากลุ่มบริษัทศรีเทพไทย “คุณธรรมนำธุรกิจ” นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “คุณธรรมนำธุรกิจ” บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

ตำแหน่ง ช่างปรับฉีด
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
- รถรับส่งพนักงาน


รายละเอียดงาน
 • 1. เช็คสภาพเครื่องจักร ประเภทฉีดพลาสติก
 • 2. ปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร
 • 3. สามารถตั้งค่าเครื่อง และขึ้นแม่พิมพ์ได้
 • 4. สามารถซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช
 3. มีประสบการณ์ด้านงานปรับฉีดเครื่องพลาสติกขึ้นรูป อย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถปรับ / ตั้ง / ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกได้ในระดับพื้นฐาน
 5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือเข้ากะได้
 6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สาขาแม่พิมพ์,อุตสหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 8. ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ที่มีความพร้อมและตั้งใจอยากที่จะทำงาน

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่ง Resume มาทาง Email
 


ติดต่อ     คุณสุรัสวดี ลบยุทธ
    052054049055053054049056054056056049059036039056036048036052060058049055059060059057053056
    052054049055053054049056054056053049054
    126115113101115115054057055059068107113101109112050103115113
    www.thaiworldware.com
    53/3 หมู่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท