Login

Hide

Closeให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบระบบโทรคมนาคม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
สวัสดิการ

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

เสื้อฟอร์ม

ประกันสังคม


รายละเอียดงาน

1. ดูแล และจัดทำรายงานการเข้าปฎิบัติงานของพนักงาน

2. ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงานล่วงเวลา

3. ดูแลการใช้งานรถยนต์ของบริษัท เช่น ประสานงานการเข้าเช็คระยะตามกำหนด เก็บข้อมูลการซ่อม ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

4. งานธุรการ


สถานที่ปฏิบัติงาน แจ้งวัฒนะ 14 และปี 2563 ย้ายไปจตุโชติ 14 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรีทุกสาขา

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดทาง email


ติดต่อ     คุณณภัทร์
    052054049061060054049058059058061
    
    108118068105124120118105113105049109114120105107118101120109115114050103115113
    
    4/21 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และในปี 2563 จะย้ายสถานประกอบการ

    แผนที่บริษัท