Login

Hide

Closeกลุ่มบริษัท พรอสเพอร์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  ดำเนินธุรกิจ บริการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  ผลงานติดตั้งงานระบบที่ผ่านมา เช่น โครงการ AIS เซอร์วิสเซ็นเตอร์ , โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS , โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่และศูนย์ข้อมูล DTAC , โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ , โครงการอาคารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการคอนโดมิเนียมและอาคารสูงอื่นๆ มากกว่า 10 แห่ง , และโครงการห้างเทสโก้ โลตัส(TESCO LOTUS) มากกว่า 50 แห่ง  และโครงการอื่นๆอีกมากมาย
 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ


รายละเอียดงาน
  • รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง
  • จัดทำแบบและรายการคำนวณ จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
  • ประสานงาน เร่งรัดงาน และหาแนวทางแก้ไขกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพและต่างจังหวัด
อัตรา 5 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 22-30 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า/เครื่องกล 1 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฎิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน JobThai.com
- คุณไผ่ 025143113 ต่อ 604
- สมัครได้ด้วยตนเองทางบริษัท


ติดต่อ     คุณธีรพล ไกรเดช
    052054049057053056049055053053055
    052054049057053056049055057057055
    120105105118101116115114068116118115119116105118105114107109114105105118109114107050103115050120108
    http://www.prosperengineering.co.th/index.php#WORKWITHUS
    11 ซอยนาคนิวาส20 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

    แผนที่บริษัท