Login

Hide

Close"เราคือหนึ่งในผู้นำด้านหลังคาเมทัลชีท"

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กอย่างยาวนานกว่า 10ปี T-One Metalic Group จึงเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการผลิตแปรรูป จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็กรีดลอน หรือที่รู้จักกันโดนทั่วไปว่า เมทัลชีทหรือหลังคาเมทัลชีท ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศมีความทนทาน รูปลอนสีสันสวยงามซึ่งหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพ ดินฟ้าอากาศในประเทศไทย ปรัชญาการทำงานและนโยบายของ T-One Metalic Group ซึ่งยึดความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบ วงจร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและเทคนิค ตั้งแต่การออกแบบผลิต ขนส่ง และติดตั้งโดย ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ข้าวฟรี 1 มื้อ
- เบี้ยขยัน 
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าค้างคืน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- รถรับ-ส่ง พนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
- ประกันกลุ่ม
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าเสื่อมสภาพรถ (เฉพาะตำแหน่ง)
- ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)


รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน
– ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
– วิเคราะห์งานเพื่อให้นายจ้างเห็นว่ามีตรงไหนที่อันตรายบ้าง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันให้มีขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
– วิเคราห์แผนโครงงานต่างๆ และการเสนอแนะในมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้การทำงานมีความปลอดภัยมากที่สุดต่อนายจ้าง
– ประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานในการสร้างความปลอดภัยให้แก่การทำงาน
– ให้คำแนะนำและมีการฝึกอบรมลูกจ้างให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันตรายในการทำงาน
– ตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอาจร่วมดำเนินการกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– เสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
– การปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยตามที่นายจ้างได้มอบหมายให้ทำ
– ตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดการเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย รวมทั้งเหตุเดือดร้อนสร้างความรำคาญใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดการป้องกันอย่างถูกวิธีและเร่งด่วน
– รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้วจัดทำเป็นรายงานสถิติถึงการเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บและอันตราย รวมทั้งความเดือดร้อนหรือรำคาญในการทำงานต่างๆ ให้นายจ้างได้รับรู้


สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้กับตลาดน้ำทุ่งบัวชม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-20,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. ถ้ามีประสบการณ์เป็น จป.วิชาชีพในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่


วิธีการสมัคร

- สมัครได้ด้วยตนเอง 

- สมัครผ่าน JobThai.com 

- ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ personal_t-one@hotmail.com


ติดต่อ     คุณมารีนา รุ่งโรจน์
    052055049057059056049056061055054
    
    116105118119115114101112099120049115114105068108115120113101109112050103115113
    http://www.t-onemetalic.com
    121 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

    แผนที่บริษัท