Login

Hide

Closeโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ทันสมัย ครบวงจร ที่เปิดบริการคนไข้ อยู่คู่ชาวตรังและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเพียงคลินิก "หมอวิทย์" ของ นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 จนเติบโตเรื่อยมา จากคลินิกเป็นสถานพยาบาลเมื่อปี 2505 , เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อปี 2520 และเป็นโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบเมื่อปี 2534 ในปัจจุบัน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เติบโตมาจนบัดนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง นับเป็นเวลาร่วม 57 ปีแล้ว

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ตั้งอยู่ที่ 247/ 2 ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สมัยก่อนนั้นแม้จะขยายเป็นโรงพยาบาลแล้ว ผู้คนก็ยังเรียกกันติดปากว่า "บ้านหมอวิทย์" เรื่อยมา และเรียกพื้นที่โดยรอบบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลว่าถนนแถวนี้ว่า "สามแยกหมอวิทย์" ก็เพราะอัธยาศัยไมตรีของคุณหมอและภรรยา ทำให้มีคนไข้มากมาย และ คนไข้รักและนับถือบุคคลทั้งสองมาก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
สวัสดิการ
 1. ประกันสังคม
 2. กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสตามผลประกอบการ
 5. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวสายตรง
 8. ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท ต่อปี
 9. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
 10. การพัฒนาบุคลากร/การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 11. งานเลี้ยงประจำปี
 12. กองทุนกู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน
 13. หอพักสำหรับพนักงานหญิง

รายละเอียดงาน
 1. จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
 2. จัดทำงบการเงิน
 3. จัดทำประมาณการงบการเงิน
 4. จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานประจำเดือน
 5. วางแผนภาษี และ ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง จังหวัด ตรัง
อัตรา 1 เงินเดือน 30000++
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 3. มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Excel
 4. มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีทักษะภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารเข้าใจ
 6. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านบัญชี
 7. เคยผ่านงานด้านวิเคราะห์งานการเงิน หรืองานตรวจสอบบัญชี มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
 1. walk-in
 2. hrm@wattanapat.co.th

ติดต่อ     คุณนันทนา ศรีพุทธคุณ
    052059049057054052049057057057057036039054052057056
    052059049057054052049057056058052
    228189141108118113068123101120120101114101116101120050103115050120108
    www.wattanapat.co.th
    247/2 ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000