Login

Hide

Closeบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริหารงานโดยยึคหลัก "ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้างด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว"  ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในอนาคตและบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า  นโยบายของบริษัท ในการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัท ได้มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในแต่ละโครงการการก่อสร้าง เน้นความพิถีพิถันทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการโครงการ บริการหลังการขาย การบริการ ด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของแต่ละโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อโครงการของบริษัทฯ

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการบัญชี
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี แต่ละประเภท และปิดบัญชีรายเดือน /รายไตรมาส / รายปี

- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษี ภพ. 30, ภงด.3, ภงด. 53 และรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย

- กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ,วิเคราะห์รายการสมุดรายวันทั่วไป, ซื้อและเจ้าหนี้, ขายและลูกหนี้, รับ, จ่าย

- จัดทำแผนการรับชำระหนี้ / ควบคุมการจ่ายชำระหนี้ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการชำระหนี้

- วางแผนบัญชีภาษีอากร ประมาณการทางบัญชี, ทางภาษี

- งานเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ที่อยู่ 262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา 2 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ และ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้
- มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR)
- มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้   

- สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ และ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้

- สามารถเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชีได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR)


วิธีการสมัคร

1. สามารถส่งประวัติเข้ามาโดยตรงได้ที่  E-Mail : nopparat.s@everland.co.th

2. สมัครงานผ่าน website  -  ติดต่อ

    คุณนพรัตน์ แซ่ลี้
    052054049055058053049058053057058049058052036039053056052
    052054049059054052049059057061060049061
    114115116116101118101120050119068105122105118112101114104050103115050120108
    www.everland.co.th
    223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

    แผนที่บริษัท