Login

Hide

Close


รับจ้างปั้มชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- รถรับส่งพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าชำนาญการ
- พักร้อนประจำปี
- เงินขึ้นเงินปรับประจำปี
- งานสังสรรค์ประจำปี
- อื่น ๆ อีกมากมาย


รายละเอียดงาน

-  ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
-  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์แชล เมทัลเวอร์ค จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน 9,000-10,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง

วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส.

อายุ 20-35 ปี

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ

มีความละเอียด รอบคอบ

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนีย เป็นต้น


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน Job HR Center
- E-mail 


ติดต่อ     คุณรำไพ สิงห์โต
    02-706-4014 #26,27
    02-706-5891
    marshal2548_acc@hotmail.com
    
    128/971 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท