Login

Hide

Closeบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 โดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านเคมีเกษตรมายาวนาน กว่า 30 ปี  เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก มาจำหน่ายให้กับร้านค้า และเกษตรกรภายใต้สัญลักษณ์ตรา “ธง-ลูกโลก” โดยมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรร  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ให้แก่ร้านค้า และเกษตรกร ผ่านทีมงานนักเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรชั้นนำของโลกในหลายประเทศที่ไว้วางใจให้บริษัทโซตัสฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพเหล่านั้นในประเทศไทย  ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ตรา ธง-ลูกโลก ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศเสมอมา

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า
สวัสดิการ

ประกันสังคม ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ท่องเที่ยวประจำปี ชุดเครื่องแบบพนักงาน

โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

 


รายละเอียดงาน

1. งานรับและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ/สินค้า และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

2. การจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ รวมทั้งการตรวจนับยอดสต็อควิตถุดิบ/สินค้า ตรวจสอบสภาพวัตถุดิปและสินค้า

3. งานเบิกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า ตรวจสอบการเบิกจ่าย และบันทึกการเบิกจ่ายเพื่องาน Formulate

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำความสะอาดภายในคลังสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงาน ต.โพหัก อ.บางแพ จังหวัด จ.ราชบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพช ชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1- 3 ปี

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี

6. มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

7. สามาถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี

8. สามารถปฏิบัติงาน ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ได้ (มีบ้านพักให้สำหรับพนักงาน)

 


วิธีการสมัคร

ส่ง Resume ทาง E-Mail : hr@sotus.com


ติดต่อ     คุณดารณี ศรีโหมด
    052054049061060056049052061061061
    052054049061060056049052061061060
    108118068119115120121119050103115050120108
    www.sotus.co.th
    เลขที่ 77 หมู่ 9 อาคารโซตัส เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

    แผนที่บริษัท