Login

Hide

Closeตำแหน่ง พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

เย็บตามงานที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน ถ.สี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จังหวัด จ.สมุทรสาคร
อัตรา จำนวนมาก เงินเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีประสบการณ์


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณลำดวน แสงกระจ่าง
    052055049056060057049056056059053049057036039053053054
    052055049056056058049058058057058
    108118068120108101109102105101121120125123105101118050103115113
    
    9/9 หมู่ 5 ซอยสี่วาพาสวัสดิ์ ถนนเอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000