Login

Hide

Closeตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ประจำ
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ภายใน บริษัทฯ


สถานที่ปฏิบัติงาน ซ.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จังหวัด จ.สมุทรสาคร
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบ ปวส สาขาไฟฟ้า

มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย  1  ปี

พ้นภาระทางทหารแล้ว


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณลำดวน แสงกระจ่าง
    052055049056060057049056056059053049057036039053053054
    052055049056056058049058058057058
    108118068120108101109102105101121120125123105101118050103115113
    
    9/9 หมู่ 5 ซอยสี่วาพาสวัสดิ์ ถนนเอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000