Login

Hide

Closeปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (เคมี)
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน อ.บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง ที่ บริษัทฯ หรือ ส่ง ประวัติมาที่ E-mail : yok-124@hotmail.com


ติดต่อ     คุณดวงหทัย เรืองวิเศษทรัพย์
    052055060049057055055049055057057049059036039053054056
    052055060049057055055049055057060
    125115111049053054056068108115120113101109112050103115113
    www.asiagoldenrice.com
    54-55 หมู่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130