Login

Hide

Close1.       นำเข้า-ส่งออก ติดตั้ง จัดจำหน่ายอุปกรณ์น้ำมัน Petroleu และอุปกรณ์แก๊ส LPG เช่น นำเข้าวาล์ว, หัวปรับแรงดัน ฯลฯ จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดินระบบท่อภายใน และภายนอกอาคาร

2.       บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

3.       บริการออกแบบสถานีบริการนั้นและแก๊ส

4.       บริการสร้างสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส

5.       บริการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันและแก๊ส

6.       บริการติดตั้งแก๊สในอุตสาหกรรมและคอมมูนิตี้มอลล์

7.       งานทดสอบครบวาระและงานบริการในด้านงานอุตสาหกรรมแก๊ส

8.       บริการตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์

9.       บริการขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซ

10.    บริการปรับปรุงสถานีและแก๊สอุตสาหกรรมโรงงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR Accounting)
สวัสดิการ

1.ประกันสังคม

2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,ประกันชีวิต

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

5.ปรับเงินเดือนประจำปี

6.ค่ารักษาพยาบาลประจำปี

7.เงินสวัสดิการกู้เงินฉุกเฉิน

8.สวัสดิการเช่าซื้อบ้าน 

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษ,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก

10.ท่องเที่ยวประจำปี (ปีเว้นปี)

11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

12.สวัสดิการครอบครัว เช่น งานแต่ง,งานบวช เป็นต้น

13.เบี้ยขยัน,OT

14.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบการ Post GL ของใบกำกับภาษีขาย (IV,CS,RS) และใบแจ้งหนี้ (IS) พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมเลขที่ใบกำกับภาษีเรียงเข้าแฟ้มให้ครบถ้วนตามระบบเอกสาร
2.บันทึกการออกเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ พร้อมทั้งเก็บสำเนาเรียงเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน
3.การตรวจสอบความถูกต้องในการแตกงาน JOB GN, GD, MG และ JOB service ทั้งหมด
4.บันทึกใบก ากับภาษีขายต่างประเทศและใบส าคัญรับเงินต่างประเทศ (RVE) เข้าระบบ พร้อมปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนทุกเดือน
5.บันทึกสินค้าเคลมต่างประเทศ และกระทบลูกหนี้รอเคลมสินค้า
6.บันทึกเอกสารค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ , บันทึกเงินโอนระหว่างธนาคาร, บันทึกเงินยืมกรรมการ,บันทึกรายได้อื่น, บันทึกดอกเบี้ยรับ, 
บันทึกเงินกู้ยืม, บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
7.แนบใบเบิกสินค้ากับใบก ากับภาษีขาย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกสินค้า
8.ตรวจเอกสารใบส าคัญรับเงิน (RV) และ Print Voucher แนบเอกสารเรียงเข้าแฟ้มให้ครบถ้วน
9.เช็ครหัสบัญชีลูกหนี้กับรายงานการ์ดลูกหนี้ ให้ยอดคงเหลือระหว่าง GL กับยอดการ์ดตรงกัน
 


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ วิภาวดี 36 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

3.หากมีประสบกาณ์ในสายงานบัญชีลูกหนี้หรือสายงานบัญชีมา 1-3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4.มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

5.มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต

6.มีความรับผิดชอบ,มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้


วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ Pongphen@scggroup.com หรือส่งเข้า Line ID : nut152525 หรือสมัครใน www.scggroup.com/ร่วมงานกับเรา

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-1054333 ต่อ 1901,1902 (คุณพงษ์พันธุ์)


ติดต่อ     คุณธงไทย ทองดี,คุณพงษ์พันธุ์
    052054049053052057049056055055055036039053061052057048053061052054
    052054049061055061049056055057055048052054049057053055054052061060
    116115114107116108105114068119103107107118115121116050103115113
    www.scggroup.com
    7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    แผนที่บริษัท