Login

Hide

Close1.       นำเข้า-ส่งออก ติดตั้ง จัดจำหน่ายอุปกรณ์น้ำมัน Petroleu และอุปกรณ์แก๊ส LPG เช่น นำเข้าวาล์ว, หัวปรับแรงดัน ฯลฯ จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดินระบบท่อภายใน และภายนอกอาคาร

2.       บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

3.       บริการออกแบบสถานีบริการนั้นและแก๊ส

4.       บริการสร้างสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส

5.       บริการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันและแก๊ส

6.       บริการติดตั้งแก๊สในอุตสาหกรรมและคอมมูนิตี้มอลล์

7.       งานทดสอบครบวาระและงานบริการในด้านงานอุตสาหกรรมแก๊ส

8.       บริการตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์

9.       บริการขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซ

10.    บริการปรับปรุงสถานีและแก๊สอุตสาหกรรมโรงงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (Accounting Manager)
สวัสดิการ

1.ประกันสังคม

2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,ประกันชีวิต

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

5.ปรับเงินเดือนประจำปี

6.ค่ารักษาพยาบาลประจำปี

7.เงินสวัสดิการกู้เงินฉุกเฉิน

8.สวัสดิการเช่าซื้อบ้าน 

9.เบี้ยเลี้ยงพิเศษ,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก

10.ท่องเที่ยวประจำปี (ปีเว้นปี)

11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

12.สวัสดิการครอบครัว เช่น งานแต่ง,งานบวช เป็นต้น

13.เบี้ยขยัน,OT

14.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน

1.ตรวจเอกสารการจ่ายและเอกสารประกอบการจ่าย (Supplier)
2.ตรวจแบบที่นำส่งสรรพากร ภงด.3,53,54และภ.พ.30และตรวจสอบแบบนำส่งภาษีและเอกสารนำส่งประกอบ
3.ตรวจ GL และตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ครบถ้วนและตามกรอบเวลา
4.ตรวจเงินเดือนและตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินเดือนให้ครบถ้วนและตามกรอบเวลา
5.จัดทำงบการเงิน รายปี รายเดือนและงบกำไรขั้นต้นรายเดือนรวมถึง รายงานนำเสนอข้อมูลงบการเงินต่อผู้บริหาร
6.วางแผนภาษีและบริหารภาษี เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด
7.ให้คำปรึกษาในงานด้านบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต 36 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี

3.มีประสบการณ์และดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาอย่างน้อย 5 ปี 

4.สามารถวางแผนเกี่ยวกับงานภาษีอากรและจัดทำงบการเงินนำเสนอได้

5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.มีรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเป็นอย่างดีและสามารถวางระบบบัญชีได้

7.มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้

8.**หากผ่านบริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**


วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ Pongphen@scggroup.com หรือส่งเข้า Line ID : nut152525 หรือสมัครใน www.scggroup.com/ร่วมงานกับเรา

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-1054333 ต่อ 1901,1902 (คุณพงษ์พันธุ์)


ติดต่อ     คุณธงไทย ทองดี,คุณพงษ์พันธุ์
    052054049053052057049056055055055036039053061052057048053061052054
    052054049061055061049056055057055048052054049057053055054052061060
    116115114107116108105114068119103107107118115121116050103115113
    www.scggroup.com
    7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    แผนที่บริษัท