Login

Hide

Close


รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง (Main Contract)

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
สวัสดิการ

1. ค่ายานพาหนะ/ค่าที่พัก

2. เสื้อยูนิฟอร์ม


รายละเอียดงาน

งานบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 20 ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2  ปี

4. หากเคยผ่านงานบัญชีก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. ส่ง Resume เพื่อสมัครงานที่ job.infinite@gmail.com

2. สมัครผ่าน Jobbkk.com

3. สมัครผ่าน Jobth.com


ติดต่อ     บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ
    02-240-1273-4 #202
    02-249-8881
    ่job.infinite@gmail.com
    http://www.infinitecons.com/
    58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท