Login

Hide

Close


รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง (Main Contract)

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ โครงสร้าง/สถาปัตย์
สวัสดิการ

1. ค่ายานพาหนะ/ค่าที่พัก

2. เสื้อยูนิฟอร์ม


รายละเอียดงาน

เขียนแบบงานโครงสร้างและสภาปัตยกรรมในงานก่อสร้างอาคารสูง


สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกเขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้

3. มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3  ปี

4. หากมีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. ส่ง Resume เพื่อสมัครงานที่ job.infinite@gmail.com

2. สมัครผ่าน Jobbkk.com

3. สมัครผ่าน Jobth.com


ติดต่อ     บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ
    02-240-1273-4 #202
    02-249-8881
    ่job.infinite@gmail.com
    http://www.infinitecons.com/
    58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท