Login

Hide

Close


รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง (Main Contract)

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
สวัสดิการ

1. ค่ายานพาหนะ/ค่าที่พัก

2. เสื้อยูนิฟอร์ม


รายละเอียดงาน

ดูแลงานระบบประกอบอาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง


สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกเขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) อย่างน้อย  3  ปี

4. หากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียวจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. ส่ง Resume เพื่อสมัครงานที่ job.infinite@gmail.com

2. สมัครผ่าน Jobbkk.com

3. สมัครผ่าน Jobth.com


ติดต่อ     บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ
    02-240-1273-4 #202
    02-249-8881
    ่job.infinite@gmail.com
    http://www.infinitecons.com/
    58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    แผนที่บริษัท