Login

Hide

Close


โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
สวัสดิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


รายละเอียดงาน

รับผิดชอบกระบวนการจัด - เก็บ ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และนอก ปฏิบัติตามแนวทาง และวิธีการทำงานของแผนกการเงิน รับปัญหา - แก้ปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วย เป็นต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เข้าใจลักษณะงานบริการ

3.มีบุคลิกที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ ซื่อสัตย์ พูดจาไพเราะ

4.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เคารพกฎระเบียบของโรงพยาบาล


วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาล ชั้น 4 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

และ( สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 - 872-1001-5 ) แผนกทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งใบสมัครได้ทาง Mail:hrm_rajburan

ติดต่อ     คุณอุบลรัตน์ บรรจง , คุณจำปา ศิริรัตน์สถาพร , คุณ
    02-872-1001-5 #2132
    02-427-3033
    hrm_rajburana@hotmail.com
    www.rajburana.com
    377 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

    แผนที่บริษัท