Login

Hide

Close


โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
สวัสดิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


รายละเอียดงาน

ติดต่อเสนอทำสัญญากับสถานประกอบการ เข้าพบลูกค้า รับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน จัดทำเอกสารภายในและแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดต่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น เป็นต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี เพศ ชาย - หญิง

2.มีความอดทนสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพเหมาะสม

4.มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและองค์กร

5.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่


วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาล ชั้น 4 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

และ( สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 - 872-1001-5 ) แผนกทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งใบสมัครได้ทาง Mail:hrm_rajburan

ติดต่อ     คุณอุบลรัตน์ บรรจง , คุณจำปา ศิริรัตน์สถาพร , คุณ
    02-872-1001-5 #2132
    02-427-3033
    hrm_rajburana@hotmail.com
    www.rajburana.com
    377 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

    แผนที่บริษัท