Login

Hide

Close


โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
สวัสดิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


รายละเอียดงาน

จัดทำสถิติของโรงพยาบาลเช่นสถิติโรค จัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี ที่เกี่ยวข้องกับสถิติคนไข้ สถิติโรค และสถิติอื่นๆ  เป็นต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาประกาศนียบัตรเวชระเบียน(เวชสถิติ)/หรือผ่านการอบรมการให้รหัสโรค อายุไม่เกิน 35 ปี  เพศ ชาย - หญิง

2.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับค่อนข้างดี

3.มีความรู้เรื่องศัทท์เทคนิคทางการแพทย์

4.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาล ชั้น 4 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

และ( สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 - 872-1001-5 ) แผนกทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งใบสมัครได้ทาง Mail:hrm_rajburan

ติดต่อ     คุณอุบลรัตน์ บรรจง , คุณจำปา ศิริรัตน์สถาพร , คุณ
    02-872-1001-5 #2132
    02-427-3033
    hrm_rajburana@hotmail.com
    www.rajburana.com
    377 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

    แผนที่บริษัท