Login

Hide

Close


ตำแหน่ง พนักงานบัญชี และ บุคคล
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

ฝ่ายบัญชี คีย์ข้อมูล ด้านบัญชี มีความรุ้เรื่อง VAT และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านบัญชี

ฝ่ายบุคคล ทำงานด้านบุคคล บัตรค่าแรง เอกสารประกันสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านบุคคล


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ เขตหนองจอก ลำผักชี จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา  -ปวช, ปวส, ปริญญาตรี 

 


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณณัฐญาพร ชัยเจริญไมตรี
    02-988-0138-43
    
    ateam.cmt@gmail.com
    
    49/69-71 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530