Login

Hide

Close


         โรงพยาบาลธนบุรี เปิดดำเนินการมากว่า 41 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง 18 แห่งทั่วประเทศ  สามารถรักษาโรคต่างๆได้ครอบคลุมทุกโรค ดังนั้นในกรณีที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถรักษาโรคบางโรคได้ สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 390 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยถึง 435 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะ ทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในเหมือนโรงแรม ซึ่งแตกต่างจากภาพของโรงพยาบาล ในอดีตอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ตำแหน่ง Hardware Support
สวัสดิการ

- เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
- สวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว/สวัสดิการทันตกรรม
- สวัสดิการการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
- สวัสดิการกู้เงิน
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกองทุนฌาปนกิจ
- สวัสดิการเรื่องอาหาร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- สวัสดิการรถรับส่ง
- สวัสดิการมอบเงินรางวัลตามอายุงาน
- สวัสดิการบ้านพักตากอากาศ พัทยา ปราณบุรี หัวหิน
- สวัสดิการวันพักร้อนสูงสุด 15 วัน/ปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- สวัสดิการเงินโบนัส, การปรับเงินประจำปี
- สวัสดิการการตรวจร่างกายประจำปี
- ฟิตเนส/ห้องสมุด
- ค่า Inlingua
- การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
- การอบรม สัมนา ท่องเที่ยวประจำปี กีฬาสี ปีใหม่ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (บางตำแหน่งงาน)


รายละเอียดงาน
  1. ติดตั้งเครื่อง Computer อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และลงโปรแกรมพื้นฐานต่างๆที่ใช้งานใน รพ.

  2. สำรวจเครื่อง Computer และอุปกรณ์ Computer ทั้งหมดในรพ.

  3. ส่งซ่อมเครื่อง Computer  และอุปกรณ์

  4. ลงโปรแกรมเพิ่มเติม ตามหน่วยงานต่างๆ กรณีมีการใช้งานโปรแกรมใหม่


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลธนบุรี 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

  • อายุ 22 - 35 ปี 

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง Website ของโรงพยาบาล : www.thonburihospital.com
2. สมัครผ่าน Email : hr.thonburi1@gmail.com
3. ติดต่อสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  02-487-2000 ต่อ 2608,2602
4. สมัครด้วยตนเองได้ที่  

ติดต่อ     ุฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    02-487-2000 ต่อ 2608 ,2602
    02-412-0020 ต่อ 2138
    ้hr.thonburi1@gmail.com
    www.thonburihospital.com
    34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

    แผนที่บริษัท